7 min read

6 Cách Quản lý Phòng Thí Nghiệm QC Hiệu quả

By LabWare on 11:40:12 16-09-2022

Chúng tôi dành nhiều thời gian tập trung vào SOP, lắp đặt thiết bị và phần mềm phòng thí nghiệm để đạt tuân thủ tối đa. Với yêu cầu về chi tiết kỹ thuật và cần các quy trình cụ thể, việc phòng thí nghiệm xây dựng hệ thống chia sẻ thông tin và áp dụng những thực hành tốt nhất là rất hợp lý.

Nhưng văn hóa làm việc cũng rất quan trọng, bởi vì nó quyết định mức độ tuân thủ của đội nhóm. Để quản lý phòng thí nghiệm hiệu quả phải dựa vào một số nguyên tắc và công cụ đơn giản giúp tối ưu hóa chức năng phòng thí nghiệm.

Topics: Laboratory Management
7 min read

8 Rủi ro khi lưu trữ tài liệu thủ công

By LabWare on 11:22:37 16-09-2022

Lưu trữ dữ liệu trên giấy rất dễ bị mất và tốn nhiều thời gian để tìm sổ sách ghi chép.

Phải luôn tìm cách giữ sổ sách an toàn để dùng cho việc ghi chú tham chiếu, truy xuất dữ liệu và kiểm tra chéo vì nếu bị thất lạc sẽ bị mất toàn bộ dữ liệu quan trọng.

Topics: Laboratory Management
5 min read

Cách Vận hành Phòng thí nghiệm QC Thực phẩm & Đồ uống Hiệu quả

By LabWare on 10:36:30 16-09-2022

Việc duy trì tiêu chuẩn chất lượng trong ngành thực phẩm và đồ uống không hề dễ dàng, nếu bất cẩn sẽ xảy ra sai sót. Do đó, kiểm soát chất lượng (QC) là quy trình cần thiết để kiểm soát “sản phẩm kém chất lượng” trước khi bán ra thị trường.

Topics: Laboratory Management