2 min read

วิธีประเมิน LIMS สำหรับห้องปฏิบัติการของคุณ

29 ส.ค. 2022, 13:51:47

How to Evaluate a LIMS For Your Lab

ห้องแล็บที่ใช้ระบบแบบแมนนวลหรือแบบเก่าอาจวางขั้นตอนการทำงานและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายใต้ความเครียดที่เกินควร หากพิจารณาแล้วว่าระบบปัจจุบันของคุณไม่ได้ช่วยให้คุณประหยัดเงินและเวลา หรือบางทีอาจเพิ่มค่าใช้จ่ายของคุณจริงๆ หากคุณต้องเสียเงินและเวลา การทำเช่นนี้จะเป็นโอกาสในการค้นหาซอฟต์แวร์ระบบการจัดการห้องปฏิบัติการที่อัปเดตซึ่งสามารถปรับปรุงกระบวนการและติดตามข้อมูลเพื่อประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น

ก่อนที่จะพิจารณาว่าถึงเวลาต้องอัปเดตระบบของคุณแล้วหรือยัง นี่คือสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ความต้องการของเวิร์กโฟลว์และระบบปัจจุบันของคุณ

การวิเคราะห์เวิร์กโฟลว์ ระบบ และความต้องการในปัจจุบันของแลบของคุณ

เมื่อประเมินระบบข้อมูลห้องปฏิบัติการ (LIMS) สำหรับห้องปฏิบัติการ การพิจารณาที่สำคัญคือการค้นหาว่ากระบวนการในปัจจุบันใดที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุมาตรฐานด้านกฎระเบียบ และตำแหน่งที่คุณต้องการสร้างประสิทธิภาพที่มากขึ้นซึ่งทำให้คุณเสียเวลาและเงิน การปฏิบัติตามข้อกำหนดไม่ได้ตรงไปตรงมาเสมอไป หากคุณไม่ผ่านการตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ อาจหมายความว่าระบบภายในสำหรับการฝึกอบรมและการปฏิบัติตามข้อกำหนดจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง

การประมวลผลตัวอย่าง

เหตุผลหลักในการดำเนินการและใช้ LIMS คือการบันทึก ติดตาม บันทึก และรายงานเกี่ยวกับตัวอย่างและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในลักษณะที่มีโครงสร้างที่สอดคล้องกัน เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการทั้งหมดถูกทำให้เชื่อถือได้

การประมวลผลตัวอย่างต้องให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องทุกครั้ง ตัวอย่างใดๆ ที่จำเป็นในการทดสอบ จำเป็นต้องปฏิบัติตามกำหนดการที่กำหนดไว้เพื่อให้แน่ใจว่าได้ดำเนินการทดสอบทั้งสองอย่างที่จำเป็นต้องทำ และดำเนินการทดสอบที่ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ

การนำโซลูชัน LIMS มาใช้ประกอบด้วยโฟลเดอร์และเวิร์กโฟลว์ ภาพที่มีฟังก์ชันการทำงานในตัวเพื่อเลือกตัวอย่างและผลลัพธ์ที่เหมาะสมเพื่อสร้างแผนภูมิและระบุแนวโน้ม รวมถึงการควบคุมแผนภูมิและแนวโน้มความเสถียร

การปฏิบัติงานในห้องแลบ

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการที่ดีควรมองหาวิธีปรับปรุงคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการปฏิบัติตามข้อกำหนด

พื้นที่ทางกายภาพและการใช้จ่ายด้านงบประมาณมักอยู่ภายใต้การพิจารณาในห้องปฏิบัติการที่กำหนดให้ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการวัตถุประสงค์ให้ทำงานอย่างเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล กระบวนการที่ดำเนินการด้วยตนเองใดๆ มีความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดจากมนุษย์ และทำให้ยากต่อการปรับขนาด แชร์ หรือรายงานเกี่ยวกับผลลัพธ์ของคุณด้วยความแม่นยำและความสม่ำเสมอในทุกระดับ

ตัวเลือกใดๆ ที่ใช้ระบบอัตโนมัติช่วยให้คุณควบคุมและมีความยืดหยุ่นในการส่งมอบผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ ประโยชน์หลักของการใช้โซลูชัน LIMS คือกระบวนการอัตโนมัติที่ช่วยลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดของมนุษย์

การรายงานข้อมูล

การรายงานข้อมูลมีความสำคัญเท่าเทียมกันในการทำความเข้าใจว่าเวิร์กโฟลว์ของคุณมีประสิทธิภาพเพียงใด และเพื่อเปิดเผยว่ามีสิ่งใดที่เป็นบ่อนทำลายคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ระบบ และกระบวนการหรือไม่ นี่เป็นสิ่งสำคัญที่โซลูชันของคุณต้องเป็นไปตามความท้าทายด้านกฏระเบียบในอุตสาหกรรมของคุณเพื่อสำหรับการรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูล

ซอฟต์แวร์ระบบการจัดการห้องปฏิบัติการช่วยปรับปรุงการรายงานข้อมูล เนื่องจากทำให้ง่ายต่อการรายงานกิจกรรมทั้งหมด LIMS ช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บและประมวลผลอย่างสม่ำเสมอผ่านกระบวนการอัตโนมัติ ให้ความโปร่งใสและความถูกต้องมากขึ้น

คุณสามารถใช้ข้อมูลเพื่อค้นหาความต้องการเร่งด่วนของคุณและทำความเข้าใจบริบทของการวิเคราะห์นั้น ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังทำการสอบเทียบเครื่องมือ ข้อมูลจะบอกคุณว่าการสอบเทียบอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้และผ่านข้อกำหนดหรือไม่ ข้อมูลจะเน้นด้วยว่าเครื่องมือนั้นเหมาะสมกับการใช้งานหรือไม่ หากไม่ใช่ อาจถึงเวลาที่จะจัดหาเครื่องมือที่ใหม่ที่ใช่กว่า

หากคุณกำลังทำการทดสอบสิ่งที่เจือปนกับตัวอย่างที่เพิ่งเข้ามา คุณจำเป็นต้องรู้ว่าสิ่งที่ดูเหมือนกับตัวอย่างประเภทอื่นโดยเปรียบเทียบกับกลุ่มก่อนหน้าที่ผลิตหรือระบุจุดเวลาก่อนหน้าในโปรแกรมความเสถียร  สิ่งนี้ทำให้คุณสามารถตัดสินทางวิทยาศาสตร์ว่าสิ่งเจือปนมีการเติบโต/เปลี่ยนแปลงหรือไม่ เมื่อคุณสร้างข้อมูลแล้ว คุณสามารถนำข้อมูลนั้นไปสู่การประเมินระดับถัดไปได้โดยการวิเคราะห์ข้อมูลในบริบทของภาพที่ใหญ่ขึ้น

หากไม่มี LIMS จะมีช่องว่างมากมายสำหรับข้อผิดพลาดในการสุ่มตัวอย่างและการรวบรวมข้อมูล และแม้กระทั่งการบำรุงรักษาและการดูแล เอกสารคู่มืออาจกลายเป็นเรื่องยุ่งยากและเกิดข้อผิดพลาดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจำนวนตัวอย่างที่ทดสอบร่วมกันเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดความตึงเครียดในสภาพแวดล้อมการทดสอบที่มีการควบคุมที่ครอบคลุมและการจำลองแบบการวิเคราะห์ที่สำคัญ

เมื่อคุณนำข้อมูลจากภายในมารวมกับข้อมูลจากแหล่งอื่น LIMS จะช่วยคุณตรวจสอบผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของคุณ การเจาะลึกไปยังการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะนำคุณจากชั้นข้อมูลไปสู่การสร้างความรู้เกี่ยวกับวิธีสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น ระบบอัตโนมัติยังเป็นกุญแจสำคัญในการผลิตใบรับรองการวิเคราะห์และรายงานที่ถูกต้องซ้ำได้ เช่น การสร้างตารางสำหรับการทดสอบความคงตัว เป็นต้น

A comprehensive guide to understanding LIMS - LabWare Ebook

 

ของคุณรองรับฟังก์ชันที่คุณต้องการหรือไม่

เนื่องจากเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติและการกำหนดการทดสอบข้อมูลจำเพาะโดยอัตโนมัติ ระบบ LIMS จึงมีมาตรการควบคุมคุณภาพและการรับประกันในตัว การพึ่งพาข้อมูลจากมนุษย์หมายถึงแนวโน้มที่จะเกิดความผิดพลาดของมนุษย์ เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติขจัดข้อกังวลนี้เนื่องจากเวิร์กโฟลว์ถูกกำหนดไว้ภายใน LIMS เอง ซึ่งหมายความว่าการติดตามที่จำเป็นทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพของเวิร์กโฟลว์และรักษาความสม่ำเสมอ

เมื่อตัวอย่างเข้ามา ตัวอย่างจะเข้าสู่ระบบซอฟต์แวร์ LIMS เพื่อปล่อยชุดงาน ระบบจะระบุการทดสอบที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังรู้เกณฑ์ที่ผ่านมาตรฐานและตกเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อสร้างรายงาน จะช่วยให้คุณทราบว่าผ่านหรือไม่ผ่าน หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อกำหนด ระบบจะเปิดการทวนสอบอีกครั้งโดยอัตโนมัติ ด้วยระดับการควบคุมดังกล่าวนี้ จะช่วยให้คุณดำเนินการที่เหมาะสมได้ทันทีตามผลลัพธ์ที่เร็วกว่ากระบวนการแบบแมนนวล

ผลลัพธ์จะถูกประเมินโดยอัตโนมัติตามข้อกำหนดรวมถึงการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมและการทดสอบความเสถียรตลอดจนโดยคำนึงถึงใบรับรองการวิเคราะห์สำหรับ Batch Release

คุณอาจคิดว่าคุณจำเป็นต้องพัฒนาโซลูชัน LIMS ที่ปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะของคุณเอง หากคุณเขียนข้อกำหนดของคุณเอง ผลิตภัณฑ์ที่ตามมาจะต้องปรับตามเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดไปด้วย ซึ่งอาจไม่เหมือนกันหรือดีเท่ากับโซลูชันสำเร็จรูป ซึ่งวิธีนี้มีราคาแพงกว่า และราคาที่แพงกว่าไม่ได้หมายความว่าดีกว่าเสมอไป โดยเฉพาะเมื่อคุณต้องจ่ายสำหรับการบำรุงรักษาและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องด้วยโซลูชันที่ปรับแต่งเอง

ใครบ้างที่ใช้ LIMS และใช้เพื่ออะไร?

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการมีหน้าที่รับผิดชอบกระบวนการทำงานทั้งหมด รวมทั้ง การมอบหมายงาน และการจัดการปริมาณงานทั้งหมด ตลอดจนการ การตรวจสอบ KPI และการรายงานข้อมูล LIMS ให้ข้อมูลแก่ผู้จัดการห้องปฏิบัติการโดยเน้นที่ปัญหาใดๆก็ตามแต่ที่เกิดขึ้นในระดับมหภาค ระบบจะให้ข้อมูลที่สำคัญแก่ผู้จัดการ เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับปริมาณงานและการตรวจสอบ KPI  ช่วยให้มั่นใจว่าผู้จัดการห้องปฏิบัติการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ จะจัดการกับปัญหาการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ได้ทันท่วงที

ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ

ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพจะใช้ LIMS  ไม่ว่าจะเป็นบทบาท QA/QC โดยเฉพาะ หรือเพียงแค่ผู้รับผิดชอบในห้องปฏิบัติการ พวกเขาคือบุคคลที่โดยทั่วไปแล้วจะปล่อยชุดงานและเป็นคนสุดท้ายที่ลงนามในใบรับรองการวิเคราะห์

LIMS ช่วยให้มองเห็นตัวอย่าง การทดสอบ หรือผลลัพธ์ที่มีปัญหาด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดในระดับสูง ด้วยทัศนวิสัยที่สูงขึ้น ระบบ LIMS ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนที่อำนวยความสะดวกในการปล่อย Batch อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปกติ QA จะได้รับใบรับรองการวิเคราะห์หรือการอ้างอิงกลุ่มตัวอย่าง/ล็อตสำหรับ Batch ที่กำลังจะวางจำหน่าย ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถดำเนินการประเมินเพื่อให้แน่ใจว่าผ่านมาตรฐานคุณภาพทั้งหมด

การใช้ซอฟต์แวร์ระบบการจัดการห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพหมายความว่าพวกเขาไม่ต้องดำเนินการอ้างอิงใดๆ พวกเขาเพียงแค่มองว่าเป็นการทำงานแบบอัตโนมัติเท่านั้น ระบบจะตั้งค่าสถานะสิ่งต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงโดยผู้ใช้โดยอัตโนมัติเป็นค่าที่อาจส่งผลต่อผลลัพธ์ สิ่งนี้จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติในตัวอย่างที่มีการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพวกเขาสามารถเจาะลึกและค้นพบว่าทำไมจึงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการคุณภาพปล่อยชุดงานได้อย่างรวดเร็วโดยสะดวกยิ่งขึ้นเมื่อทราบว่าได้มาตรฐานคุณภาพตามที่ระบุแล้ว

นักวิทยาศาสตร์/นักวิเคราะห์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิเคราะห์ต้องการทราบก่อนว่าต้องทำงานอะไรและได้รับมอบหมายงานอะไรให้ทำบ้าง พวกเขาจะใช้ระบบเพื่อจัดทำเอกสารการทดสอบและทำการประเมินตัวอย่างเบื้องต้นให้เสร็จสิ้น ระบบจะแจ้งว่าผ่านหรือไม่ผ่านตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่างนั้น หากเป็นการศึกษาเรื่องความคงตัวของผลิตภัณฑ์ ผลลัพธ์จะบอกพวกเขาว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป พวกเขาจะเสร็จสิ้นการประเมินผลลัพธ์เบื้องต้นและใช้ระบบเพื่อประเมินประสิทธิภาพโดยใส่ผลลัพธ์ในบริบทโดยดูข้อมูลจากชุดก่อนหน้านี้

ใครบ้างที่จะมีส่วนร่วมในการดำเนินการนี้?

ผู้ที่จะมีส่วนร่วมในการดำเนินการขึ้นอยู่กับSolution ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังใช้งานระบบ SaaS สิ่งที่คุณต้องมีก็คือบุคลากรในห้องปฏิบัติการ เนื่องจากคุณเพียงแค่ฝึกอบรมและปรับใช้และโหลดข้อมูลดิบบางส่วนเท่านั้น คุณจะต้องการผู้จัดการห้องปฏิบัติการและผู้ดูแลระบบข้อมูลเพื่อรับข้อมูลที่จำเป็นในการโหลดเข้าสู่ระบบ สำหรับความต้องการของแต่ละบริษัทของคุณเอง

หากคุณกำลังเริ่มกระบวนการปรับแต่งระบบ นั่นขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังทำโครงสร้างพื้นฐานประเภทใดตามลักษณะของอุตสาหกรรมของคุณและขึ้นอยู่กับโครงสร้างพื้นฐานเดิมที่คุณมีอยู่ คุณจำเป็นจะต้องต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่ใช้งานจริงในอุตสาหกรรมของคุณเข้าร่วมกระบวนการปรับแต่งนี้ด้วย

เจ้าหน้าที่ไอทีและผู้เชี่ยวชาญในด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเครือข่าย – โครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด อาจมีค่าใช้จ่ายสูงที่เกิดขึ้น

ศึกษาและทำการคัดเลือกผู้ให้บริการ

เมื่อคุณเริ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ คุณสามารถใช้บริการจากเว็บไซต์เปรียบเทียบซอฟต์แวร์ เช่น G2, Capterra และ TechValidate เป็นต้น

เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่คุณจะต้องมองหาบริษัทที่มีประวัติยาวนาน น่าเชื่อถือ มีประสบการณ์ในการ สำหรับการให้บริการในอุตสาหกรรมของคุณ คุณต้องการบริษัทที่มั่นคงเพราะคุณต้องการให้ข้อมูลของคุณปลอดภัย คุณต้องพิจารณาถึงความสามารถในการปรับขนาดของระบบ เนื่องจากคุณไม่จำเป็นต้องมีระบบเดียวกันสำหรับห้องปฏิบัติการที่มีคน 5 คน เมื่อเทียบกับห้องปฏิบัติการ 1,000 ห้องที่กระจายอยู่ใน 3 ประเทศที่แตกต่างกัน

ติดต่อผู้ให้บริการเพื่อทำการสาธิตวิธีการใช้งาน

ขั้นตอนต่อไปคือนัดหมายผู้ให้บริการเจ้าต่างๆ เพื่อนำเสนอตัวอย่างซอฟต์แวร์  ให้เน้นฟังก์ชันที่คุณต้องการ และประเมินฟังก์ชันการทำงานนอกเหนือไปจากที่คุณต้องการ เพื่อให้ตรงกับฟังก์ชันเหล่านั้น หากฟังก์ชันเหล่านั้นไม่เป็นไปตามความคาดหวังของคุณ ให้พูดคุยถึงสิ่งที่คุณจำเป็นในการปิดช่องว่าง ซึ่งอาจต้องใช้การสาธิตครั้งที่สอง ทั้งหมดนี้เป็นการลดต้นทุน - อย่าคิดทันทีว่าคุณจะต้องปรับแต่งให้เข้ากับระบบการทำงานของคุณในปัจจุบัน

ขั้นตอนการประเมินผล

ขั้นตอนต่อไปคือการเปรียบเทียบผู้ให้บริการแต่ละรายกับเกณฑ์ที่ผู้จัดการห้องปฏิบัติการควรใช้เพื่อประเมินโซลูชัน LIMS

นอกเหนือจากการประเมินการทำงานแล้ว เกณฑ์ที่ใช้ควรรวมถึงการเปรียบเทียบ:

  • ระบบ cloud-based system vs on-premise
  • ค่าใช้จ่ายในการปรับแต่งเทียบกับโซลูชันสำเร็จรูป
  • กรอบเวลาการใช้งานและการสนับสนุนหลังการขาย

คุณสบัติ

เมื่อประเมินผู้จำหน่าย LIMS ให้เปรียบเทียบคุณลักษณะต่างๆ เช่น การติดตั้งในสถานที่กับระบบบนคลาวด์ และซอฟต์แวร์นั้นเหมาะสมกับวัตถุประสงค์หรือไม่ พิจารณาว่าเวิร์กโฟลว์มีประสิทธิภาพเพียงใดและหน้าที่การใช้งานของแดชบอร์ด การจัดการตัวอย่างเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญเช่นเดียวกับการรายงานข้อมูลและการแสดงภาพ

ราคา

ผู้ให้บริการ LIMS ที่น่าเชื่อถือ จะช่วยนำระบบการจัดการคุณภาพมาใช้ซึ่งสนับสนุนการดำเนินการปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน

เมื่อเปรียบเทียบราคา ให้พิจารณาค่าธรรมเนียม license กับค่าธรรมเนียม Subscription โดยคำนึงถึง การอัพเดตในอนาคตซึ่งราคาอาจรวมอยู่ด้วยแล้ว

ระบบ LIMS แบบ subscription-based ช่วยหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายและเวลาเริ่มต้นที่เป็นภาระในขณะที่ส่งมอบ

การดูแลและสนับสนุนหลังการขาย

นอกจากนี้ ในการจัดตั้งเงินทุน ให้พิจารณาว่าจำเป็นต้องมีการสนับสนุนหลังการขายอย่างต่อเนื่องอย่างไรบ้าง คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ค้า LIMS สามารถเห็นคุณผ่านกระบวนการปรับใช้และให้การดูแลที่คุณต้องการหลังการเปิดใช้งานได้

ระยะเวลาในการดำเนินงาน

มีความแตกต่างอย่างมากในระยะเวลาการใช้งานด้วยการกำหนดค่าที่ปรับให้เหมาะสมกับโซลูชันที่พร้อมใช้งานทันที พิจารณาว่ามีการอัพเดตใดๆ ในอนาคตที่รวมอยู่ในแพ็คเกจหรือไม่

ชื่อเสียงของผู้จัดจำหน่าย

การทำงานกับผู้จำหน่าย LIMS ที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมที่กว้างขวางสามารถลดระยะเวลาที่ใช้ในการออกแบบ ใช้งาน และตรวจสอบการตั้งค่าของคุณได้ ผู้ขายที่มีประสบการณ์จะทำงานกับการตั้งค่าห้องปฏิบัติการที่คล้ายกัน และสามารถแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเมื่อคุณทำงานกับพวกเขา

เมื่อคุณนำ LIMS ที่ทำงานบนคลาวด์ได้อย่างสมบูรณ์มาใช้ คุณจะมั่นใจได้ว่าข้อมูลพื้นฐาน, เวิร์กโฟลว์, ตัวอย่าง, ผลลัพธ์ และเครื่องมือของคุณจะได้รับการจัดระเบียบอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลา ทำให้คุณมองเห็นกระบวนการในห้องปฏิบัติการทั้งหมดได้ดีขึ้น

เนื่องจากฟังก์ชัน LIMS เน้นที่ความจำเป็นในการติดตามตัวอย่าง รวบรวมและรายงานข้อมูล การใช้แพลตฟอร์ม LIMS จะทำให้คุณมีโซลูชันที่ยืดหยุ่นและครอบคลุมในการนำเสนอข้อมูลในลักษณะที่ชัดเจนและสอดคล้องกันในบริบทต่างๆ ที่หลากหลาย

การค้นหาโซลูชันซอฟต์แวร์ LIMS ที่เหมาะสมสำหรับห้องปฏิบัติการของคุณจะช่วยปรับปรุงความสม่ำเสมอของผลลัพธ์ ลดต้นทุนได้อย่างมาก และปรับปรุงตัวเลือกการรายงานของคุณเป็นอย่างดี

New call-to-action

Topics: LIMS

Featured

 

 

Obtenga una Demo

 

G2 LabWare - Leader

G2 LabWare - Momentum Leader

G2 LabWare - High Performer Small Business - crop top

G2 LabWare - Highest User Adoption

G2 LabWare - Small Business Support

G2 LabWare - Best Meets Requirements

 

New call-to-action