5 min read

Các phương án hay nhất để tự động hóa phòng thí nghiệm QC

11:33:08 16-09-2022

Best-Practices for QC Laboratory Automation

Sử dụng hệ thống tự động hóa phòng thí nghiệm để kiểm soát chất lượng (QC) giúp nâng cao hiệu suất, tiết kiệm thời gian và công sức vì không cần kiểm tra lại nhiều lần, công việc ít lặp lại và đánh giá cũng diễn ra nhanh hơn.

Tự động hóa QC thực hiện giám sát quy trình đến từng chi tiết, đảm bảo tiêu chuẩn, ghi chép hồ sơ dữ liệu, tiết kiệm cả thời gian và tiền bạc cho phòng thí nghiệm. Tự động hóa các quy trình và thu thập dữ liệu có nghĩa là phòng thí nghiệm dễ dàng thiết lập các chỉ số đo và sử dụng chỉ số hiệu suất chính (KPI) để đo lường chất lượng công việc, từ đó tìm kiếm các cơ hội cải tiến quy trình.

Những lợi ích này có thể được tối đa hóa bằng cách hiểu rõ quy trình thực hiện và quản lý quy trình trong phòng thí nghiệm.

Cách để tự động hóa phòng thí nghiệm QC

Để tự động hóa phòng thí nghiệm QC thành công, bạn cần chuẩn bị phòng thí nghiệm và sau đó chọn một LIMS có khả năng tự động hóa.

Trước tiên, bạn cần hiểu rõ quy trình làm việc trong phòng thí nghiệm của mình, bao gồm các khía cạnh chính của quy trình, vai trò của các thành viên trong nhóm cũng như đầu ra của dữ liệu. Từ hiểu biết ban đầu đó, bạn có thể xác định vị trí hợp lý để cài đặt tự động hóa, cải thiện sự tuân thủ hoặc thêm quyền kiểm soát.

Lưu ý: Tự động hóa không bắt buộc. Trước khi cài đặt, bạn cần biết những quy trình nào cần thực thi, đo lường, kiểm tra, chỉnh sửa. Cần phải kiểm tra thủ công nhiều lần để đảm bảo đã nhập đúng các thuộc tính. Phải thực sự hiểu rõ các quy trình phòng thí nghiệm thì mới có thể biết chính xác nơi nào nên áp dụng tự động hóa.

Một LIMS đủ cấu hình sẽ có thể thích ứng với quy trình làm việc thực tế trong phòng thí nghiệm. LIMS thiết lập các kiểm soát ở những nơi đã từng xảy ra lỗi để dễ dàng giải quyết các vấn đề về chất lượng nếu phát sinh, v.v. Chẳng hạn LIMS sẽ khởi động các cuộc điều tra nếu có dấu hiệu không đạt tiêu chuẩn hoặc ủy thác các cuộc điều tra trước khi kết thúc công việc.

Một LIMS với chức năng tự động hóa có thể mang lại nhiều lợi ích cho phòng thí nghiệm. Kết quả và siêu dữ liệu điện tử được đánh giá tự động để đảm bảo tuân thủ quy định bởi vì LIMS có thể nắm bắt toàn diện các khía cạnh khi thay đổi hồ sơ dữ liệu, và lý do tại sao thay đổi. Luôn có các tùy chọn để hỗ trợ tự động hóa và thay thế các quy trình thủ công cho dù đó là một giải pháp cải tiến (SaaS) hay giải pháp có thể định cấu hình (PaaS, self-hosted).

A comprehensive guide to understanding LIMS - LabWare Ebook

Tự động hóa hỗ trợ quy trình QC

LIMS tự động hóa mỗi bước của hành trình lấy mẫu và kết quả trong phòng thí nghiệm.

Khi nhập dữ liệu, LIMS có thể tự động ghi lại các mẫu, kiểm tra hoặc nhập kết quả và đính kèm vào mẫu hoặc các vị trí cụ thể khác. Các thông số kỹ thuật, dù được nhập thủ công hay tự động, đều sẽ được kiểm tra trong quá trình nhập kết quả để xác thực và đảm bảo tuân thủ quy định. Hệ thống tự động chạy các cuộc điều tra để truy tìm nguyên nhân gây lỗi.

Thậm chí quá trình nhập dữ liệu cũng có thể tự thêm các bước tự động để giúp người dùng thực hiện công việc tốt hơn. Tính năng tự động nhắc nhở người dùng ghi lại dữ liệu chính xác. Nếu có bất kỳ thay đổi nào, hệ thống GMP sẽ tự động lưu những thay đổi một cách chi tiết cũng nguyên nhân thay đổi.

Tự động hóa sẽ giám sát môi trường của các mẫu, đảm bảo rằng tất cả các mẫu được ghi vào nhật ký và các mẫu được lấy theo lịch trình được giám sát một cách nhất quán. Thông qua lời nhắc tự động, mẫu được tự động nhập vào hệ thống. Sau đó, hệ thống sẽ tự động thông báo cho người dùng thực hiện các kiểm tra bắt buộc.

Độ ổn định của mẫu cũng có thể được theo dõi tự động. Chìa khóa để giám sát độ ổn định mẫu hiệu quả là khả năng phát hiện khi có thay đổi xảy ra (đối với các thay đổi đột ngột) trong khi theo dõi và lưu trữ dữ liệu về các xu hướng theo thời gian. Tự động hóa QC trên nền tảng LIMS sẽ tự động thông báo thời gian cần lấy mẫu từ các phòng cụ thể, những thử nghiệm cần thực hiện, thời gian và vị trí thực hiện các thử nghiệm.

Dữ liệu được nhập vào LIMS sẽ tự động được kiểm tra độ ổn định theo quy định. Nếu có sai lệch hay phát hiện xu hướng, hệ thống sẽ gắn cờ thông báo đến người dùng. Cuối cùng, bằng cách nhóm dữ liệu lại với nhau, bạn có thể tạo ra và cung cấp hạn sử dụng của các sản phẩm phòng thí nghiệm.

Vai trò của người quản lý trong tự động hóa phòng thí nghiệm QC

Người quản lý đóng vai trò xúc tiến trong quá trình tự động hóa phòng thí nghiệm QC bởi vì họ có cái nhìn toàn cảnh về các quy trình trong phòng thí nghiệm đồng thời có quyền can thiệp khi cần thiết. Tự động hóa thành công là khi người quản lý tiếp cận quy trình thực tế, đảm bảo mọi việc trong tầm kiểm soát để phát hiện ra xu hướng chất lượng cũng như để hiểu nơi nào đạt chuẩn. Dữ liệu được theo dõi tự động hóa phải đầy đủ để chắc chắn rằng chất lượng phòng thí nghiệm đang được kiểm soát tốt.

Là người chịu trách nhiệm trực tiếp, người quản lý có nhiệm vụ đảm bảo rằng LIMS được chọn có thể triển khai chính xác vai trò là công cụ kiểm tra chất lượng. Người quản lý cần hiểu toàn diện những điều chỉnh cần thiết để giảm thiểu sai sót.

Khi người quản lý đánh giá các cải tiến quy trình tổng thể, họ phải xem xét khả năng tự động hóa của LIMS cũng như các trường hợp cần sử dụng thao tác thủ công. Quy trình nghiêm ngặt nhất để đạt được kết quả chất lượng và hiệu suất tốt nhất khi có sự kết hợp giữa quy trình thủ công và tự động hóa LIMS để thực hiện tự động hóa phòng thí nghiệm QC một cách tối ưu. Cách tiếp cận này cắt giảm các tùy chỉnh phức tạp và hạn chế các tương tác thủ công không hiệu quả.

Với những góc nhìn khác nhau của bản thân, người quản lý tự thiết kế quy trình làm việc con người, dụng cụ và với những hiểu viết về LIMS, họ có thể tối ưu hóa ba yếu tố này để mọi phòng thí nghiệm đều được xem xét và kiểm tra chất lượng, và do đó, đặt ra các tiêu chuẩn chất lượng cho mẫu.

Với các tiêu chuẩn rõ ràng, kiến thức về các mẫu, quy trình, dụng cụ và thành viên trong nhóm, người quản lý phòng thí nghiệm có thể chọn cấu hình LIMS tối ưu giúp tiết kiệm thời gian và tài nguyên, hạn chế lỗi của con người và thực thi hiệu suất chất lượng cao nhất từ quá trình xử lý mẫu của phòng thí nghiệm. Kiểm tra các điểm dữ liệu thường xuyên, chi tiết hơn khi chỉ có một thành viên trong nhóm đo lường và nhập liệu theo cách thủ công.

Tự động hóa phòng thí nghiệm QC có thể được thực hiện dễ dàng bằng cách sử dụng giải pháp LIMS phù hợp — một giải pháp có thể điều chỉnh cấu hình phù hợp với mục tiêu của phòng thí nghiệm — đảm bảo sản phẩm chất lượng cao và các quy trình tuân thủ quy định.

New call-to-action

Topics: LIMS

Featured

 

 

Obtenga una Demo

 

G2 Winter High Performer LabWare 

Users love LabWare LIMS on G2

Guia Integral Para Entender LIMS