2 min read

LIMS ทำงานอย่างไร

29 ส.ค. 2022, 11:01:54

How Does a LIMS Work

ระบบการจัดการข้อมูลห้องปฏิบัติการ (LIMS) เป็นแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นจากฐานข้อมูลส่วนกลางของการรับตัวอย่าง(Sample)และข้อมูลเบื้องต้น(Mete data) ผลลัพธ์(result) เวิร์กโฟลว์ (Workflow) และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้ห้องปฏิบัติการมีระเบียบ แต่ยังอำนวยความสะดวกด้านประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับห้องปฎิบัติการอีกด้วย

LIMS คืออะไร ?

LIMS มักถูกเรียกว่า ซอฟต์แวร์สารสนเทศสำหรับห้องปฏิบัติการ (LIS), ซอฟต์แวร์ระบบอัตโนมัติสำหรับห้องปฏิบัติการ (LAS) หรือซอฟต์แวร์การจัดการห้องปฏิบัติการ (LMS) แต่บางครั้งก็เป็นการเรียกชื่อที่ไม่ถูกต้องนักสำหรับ LIMS

LIMS กับ LIS ต่างกันอย่างไร?

ที่จริงแล้ว LIMS และ LIS นั้นไม่ถือว่าเหมือนกันกันเลยเสียทีเดียว เพราะถึงแม้จะทำหน้าที่คล้ายคลึงกัน แต่ก็ต่างกันตรงที่  อุตสาหกรรมที่เลือกใช้  เราจะพบ LIMS ในห้องปฎิบัติการทางอุตสาหกรรม เช่น ห้องปฏิบัติการเภสัชกรรม ซึ่งจัดการกลุ่มตัวอย่างและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FDA ไปจนถึงแนวทางปฏิบัติด้านการผลิตและห้องปฏิบัติการที่ดี (GMP, GLP)  สำหรับ LIS เราใช้สำหรับการเก็บตัวอย่างทางคลินิก ซึ่งรายงานเกี่ยวกับตัวอย่างผู้ป่วยแต่ละรายและต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดHIPAA ตลอดจนแนวทางจากหน่วยงานรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ซึ่ง LIMS มีคุณลักษณะที่ตอบโจทย์งานในด้านคลินิคด้วยเช่นกัน

LIMS และ ELN ต่างกันอย่างไร?

LIMS สามารถใช้ร่วมกับโน้ตบุ๊กห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ (ELN) ซึ่งจัดการทดลองในห้องปฏิบัติการและสามารถปรับให้เป็นแบบส่วนตัวสำหรับผู้ใช้แต่ละคนหรือการทดสอบที่กำลังดำเนินการ ผู้ใช้งานสามารถจัดการกับตัวอย่างที่มีความซ้ำซ้อนในการอ้างถึงตัวอย่างและการติดตามผลลัพธ์ของตัวอย่าง แต่ ELN มักจะมุ่งเน้นไปที่การทดลองแต่ละครั้ง ในขณะที่ LIMS จะเน้นที่การติดตามตัวอย่างและการรวบรวมและการรายงานข้อมูล

LIMS ทำงานอย่างไร: 4 ข้อควรพิจารณาที่สำคัญ

เหตุผลหลักในใช้ LIMS คือการบันทึก ติดตาม และรายงานเกี่ยวกับตัวอย่างของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในลักษณะที่มีโครงสร้างและสม่ำเสมอ ความต้องการเหล่านี้ยังคงเหมือนเดิม แม้ว่าความสามารถของ LIMS จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพาทั้งหลายได้กลายเป็นส่วนหนึ่งชีวิตประจำวันไปแล้ว แม้กระทั่งนอกเหนือจากในห้องปฏิบัติการ ตามหลักการแล้ว ตัวอย่างแต่ละรายการจะได้รับการจัดทำเป็นเอกสารและติดตามตลอดอายุการใช้งาน ตั้งแต่เริ่มสร้าง นำเข้าห้องปฏิบัติการ ไปจนถึงการใช้งานและการกำจัดทิ้ง

การติดตามและการรายงานตัวอย่างในระดับสูงที่เป็นไปได้ด้วยLIMS ทำให้การปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของห้องปฏิบัติการ (GMP, GLP) ดำเนินการและบังคับใช้ได้ง่ายขึ้น เนื่องจากการบันทึกข้อมูลบางอย่างกลายเป็นแบบอัตโนมัติด้วย LIMS ห้องปฏิบัติการจึงสามารถให้ความสำคัญกับการจัดการและการใช้ตัวอย่างอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น และปรับกระบวนการของพวกเขาให้เหมาะสม     ซึ่งรวมถึงการฝึกอบรม หากจำเป็น การบำรุงรักษาและการจัดการตัวอย่างที่ดีขึ้นหมายถึงการทดลองและผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือยิ่งขึ้น

ข้อควรพิจารณาสำคัญสี่ประการที่ต้องคำนึงถึงเมื่อตอบว่า LIMS ทำงานอย่างไร

 1. การจัดการตัวอย่างที่สม่ำเสมอนั้นยุ่งยากและใช้เวลานาน

  ก่อนการใช้งาน LIMS เป็นประจำ นักวิจัยแต่ละคนจะคิดแผนการตั้งรหัสของตนเองและจะจัดทำเอกสารตัวอย่างและการใช้งานด้วยมือ นอกจากจะใช้เวลานานแล้ว ยังทำให้เกิดข้อผิดพลาดอีกด้วย ด้วย LIMS คุณสามารถกำหนดบาร์โค้ดให้กับแต่ละตัวอย่างได้ ซึ่งจะถูกสแกนในช่วงเหตุการณ์สำคัญของอายุตัวอย่าง เช่น การจัดเก็บและการใช้งาน ความแม่นยำในการขับเคลื่อน และความสม่ำเสมอในการจัดการตัวอย่าง

 2. การเชื่อมต่อกับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สามารถปรับปรุงเอกสารและเวิร์กโฟลว์ได้

  LIMS จำนวนมากสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการได้แล้ว สามารถนำเข้ารายละเอียดตัวอย่างหรือส่งออกข้อมูลตัวอย่าง ไม่ว่าจะเพื่อการจัดเก็บหรือตรงไปยังแอปพลิเคชันอื่น ๆ เพื่อการประมวลผลหรือการวิเคราะห์เพิ่มเติม LIMS จำนวนมากจะอ่านข้อผิดพลาดจากการทดสอบหรือการดำเนินการทดลองและตั้งค่าสถานะตามความเหมาะสม หรือย้ายตัวอย่างไปยังโปรโตคอลหรืออุปกรณ์อื่นๆ สำหรับการตรวจสอบหรือการทดลองเพิ่มเติม

 3. การรายงานผลอัตโนมัติและการเข้าถึงข้อมูลของตัวอย่าง

  LIMS ตรวจสอบการเดินทางทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ และดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีข้อมูลประเภทต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับรายงาน เพื่อการตัดสินใจ และการตรวจสอบ ตลอดจนการรับรองการควบคุมคุณภาพ เนื่องจาก LIMS มักจะจัดเก็บข้อมูลไว้ที่ส่วนกลาง ซึ่งมักจะอยู่ในระบบคลาวด์ นักวิทยาศาสตร์จึงสามารถเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่เป็นปัจจุบันได้ง่าย ไม่ว่าจะอยู่ในห้องปฏิบัติการ ที่บ้าน หรือแม้กระทั่งบนท้องถนน

 4. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

  หากไม่มี LIMS จะมีช่องว่างมากมายสำหรับข้อผิดพลาดในการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวอย่าง และแม้กระทั่งการบำรุงรักษาการดูแล เอกสารคู่มืออาจกลายเป็นเรื่องยุ่งยากและเกิดข้อผิดพลาดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจำนวนตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบร่วมกันเพิ่มขึ้น และสิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมการทดสอบที่มีการควบคุมที่ครอบคลุมและการจำลองแบบการวิเคราะห์ที่สำคัญ

การใช้งานยอดนิยมสำหรับ LIMS

มาดูวิธีการและเป้าหมายชั้นนำที่ห้องปฏิบัติการนำ LIMS ไปใช้และตอบสนองความต้องการในชีวิตประจำวัน

Sample Management

ห้องปฏิบัติการมักจะมีที่เก็บของการควบคุม—ผลิตเป็นชุด—สำหรับการทดลอง นอกเหนือไปจากการทดสอบจริงหรือตัวอย่างการทดลองด้วยตัวของมันเอง ความสามารถในการจัดทำเอกสาร ติดตาม และจัดการสินค้าคงคลังที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและตัวอย่างช่วยให้นักวิทยาศาสตร์มีสิ่งที่ต้องการเมื่อต้องการ และขจัดเวลาและข้อผิดพลาดที่มาพร้อมกับกระบวนการที่ต้องทำด้วยตนเอง

Lot Management and Release

ตามที่ระบุไว้ การใช้ชุดควบคุมหรือตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ LIMS จะช่วยตรวจสอบไม่เพียงแค่การใช้แบตช์ แต่ยังรวมถึงประสิทธิภาพของแบตช์ และยังช่วยให้ติดตามการกระจายของล็อตระหว่างสมาชิกในห้องปฏิบัติการ แบทช์ที่ไม่ถูกต้องสามารถระบุได้อย่างง่ายดายและทำโดยอัตโนมัติ หากจำเป็นต้องเรียกคืน เนื่องจากข้อมูลสำหรับชุดงานที่คล้ายคลึงกันก่อนหน้านี้มีให้ใช้งาน จึงสามารถเห็นผลลัพธ์ได้ในบริบทที่กว้างขึ้นของผลิตภัณฑ์ มากกว่าในมุมมองที่แคบของชุดงานเดียว

A comprehensive guide to understanding LIMS - LabWare Ebook

 

Stability Study Management

การสร้างข้อมูลในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เพื่อกำหนดวิธีการจัดเก็บและระยะเวลาที่สามารถจัดเก็บได้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใด LIMS ที่ดีจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถตั้งค่าและจัดการสินค้าคงคลังของตัวอย่างเพื่อศึกษาผลกระทบของการจัดเก็บที่อุณหภูมิและความชื้นที่ต่างกัน ติดตามว่าตัวอย่างได้รับการทดสอบเมื่อจำเป็นและทำการทดสอบที่ถูกต้อง และช่วยทำนายการเสื่อมสภาพในอนาคตผ่านแนวโน้มของข้อมูล  การศึกษาเหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับแบทช์หลายชุดและมักเป็นเมทริกซ์ที่ซับซ้อนของการทดสอบและปีที่ผ่านมา ทำให้การควบคุมด้วยตนเองและกระบวนการไม่น่าเชื่อถือและมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับห้องปฏิบัติการที่จัดการหลายผลิตภัณฑ์ การใช้ LIMS สามารถทำให้การตั้งค่าและการจัดการการศึกษาง่ายขึ้นอย่างมาก สามารถปรับปรุงความถูกต้องและประสิทธิภาพของการดำเนินการได้ดียิ่งขึ้น

Environmental Monitoring

การสร้างโปรแกรมการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมที่เชื่อถือได้และถูกต้องแม่นยำเป็นส่วนสำคัญของการผลิตทุกอย่างที่มีไว้เพื่อการบริโภคของมนุษย์ เพื่อให้แน่ใจว่าสถานที่ที่คุณดำเนินการผลิต อุปกรณ์ที่คุณใช้ดำเนินการ และน้ำที่คุณใช้ในกระบวนการนั้นสะอาดและปราศจากเชื้อโรค  โปรแกรมตรวจสอบสิ่งแวดล้อมยังสามารถใช้เพื่อตรวจสอบว่าแหล่งน้ำมีคุณภาพเหมาะสม ณ จุดส่งมอบ LIMS สามารถเป็นตัวช่วยในการทดสอบสภาพแวดล้อมการผลิต รวมถึงก่อนและหลังการตรวจสอบสำหรับการผลิตเป็นชุดหรือคุณภาพน้ำทั่วทั้งระบบการจ่ายน้ำ สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ถึงความสามารถในการตรวจสอบย้อนหลังที่เชื่อถือได้สำหรับตัวอย่างแต่ละชิ้นที่นำกลับไปยังผู้คนและสิ่งแวดล้อมที่อาจได้รับผลกระทบจากการตรวจหาแบคทีเรียที่ไม่ต้องการหรือคุณภาพที่ไม่เหมาะสม

การรายงานผลภายใน

จากการตรวจสอบของสถาบันไปจนถึงการบำรุงรักษาห้องปฏิบัติการตามปกติ LIMS จะสร้างเส้นทางการตรวจสอบที่บันทึกการจัดเก็บตัวอย่าง การบริโภค และแม้แต่ผลลัพธ์ของตัวอย่างอย่างแม่นยำและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ตามมาอย่างแม่นยำ ระดับการรายงานอัตโนมัติและการเข้าถึงข้อมูลแบบรวมศูนย์ช่วยให้สมาชิกห้องปฏิบัติการทุกคนมีความรับผิดชอบมากขึ้น นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกในการอธิบายถึงผลลัพธ์ การตัดสินใจ การเพิ่มประสิทธิภาพทีม และการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ง่ายขึ้น

การายงานผลไปยังลูกค้า

ความสามารถในการจัดทำเอกสารข้อมูลตัวอย่างได้อย่างทั่วถึงและถูกต้อง ช่วยให้เกิดความโปร่งใสในระดับสูงสุด ใครก็ตามที่ตรวจสอบข้อมูลจากห้องปฏิบัติการโดยใช้มาตรฐานระดับสูงเหล่านี้สามารถไว้วางใจในผลลัพธ์ ซึ่งทำให้การรายงานจากภายนอกเป็นประสบการณ์ที่ดี

ลดการใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุด

เนื่องจากสมาชิกในห้องปฏิบัติการแต่ละคนไม่ต้องเสียเวลาพยายามรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลทั้งหมดที่อยู่รอบๆ  ตัวอย่างอย่างถูกต้อง พวกเขาจึงสามารถใช้เวลาทำงานและวิเคราะห์ได้มากขึ้น นอกจากนี้ การใช้ LIMS ช่วยให้ค้นหาตัวอย่างได้ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการพยายามค้นหาหรือสร้างตัวอย่างที่จำเป็นขึ้นใหม่

ห้องปฏิบัติการสมัยใหม่ประสบกับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ สำหรับปริมาณงานที่มากขึ้น จัดการกับข้อมูลจำนวนมากขึ้น และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้น การใช้ระบบ LIMS นำการควบคุมและความโปร่งใสมาสู่ห้องปฏิบัติการ ปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยการจัดการปริมาณงานที่ดีขึ้นและการรายงานอัตโนมัติ ปรับปรุงการปฏิบัติตามข้อกำหนดผ่านความโปร่งใสและการควบคุมในตัว และส่งเสริมการตัดสินใจที่รวดเร็วและดีขึ้นผ่านการใช้ข้อมูลและสารสนเทศ การเลือกระบบ LIMS ที่เหมาะสมสำหรับห้องปฏิบัติการของคุณสามารถเปลี่ยนการปฏิบัติงานประจำวันได้ ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จมากขึ้นโดยใช้เวลาน้อยลง และมีความมั่นใจในทุกผลลัพธ์ที่สร้างขึ้น


New call-to-action

Topics: LIMS

Featured

 

 

Obtenga una Demo

 

G2 LabWare - Leader

G2 LabWare - Momentum Leader

G2 LabWare - High Performer Small Business - crop top

G2 LabWare - Highest User Adoption

G2 LabWare - Small Business Support

G2 LabWare - Best Meets Requirements

 

New call-to-action